23. Muut vastuut

Autojen leasingvastuut

M €

31.12.2015

31.12.2014

Autojen leasingvastuut

  
 

Seuraavana tilikautena maksettavat

0,1

0,1

 

Myöhemmin maksettavat

0,8

0,2

    

Sähkön suojaus

Sähkön hankintaa suojattiin pohjoismaisessa sähköpörssissä Nordpoolissa noreeratuilla sähköjohdannaisilla VVO-konsernin hyväksytyn riskipolitiikan mukaisesti. Vuosille 2016-2017 tehtyjen suojausten markkina-arvo tilinpäätöshetkellä oli 1 209 081,75 (942 862,78) euroa. Realisoitumatonta arvonmuutosta ei ole otettu huomioon VVO-yhtymä Oyj:n tuloksessa tai taseessa.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki