Vuosi 2015

VVO-konsernin liikevaihto ja tulos kasvoivat vuonna 2015. Vuokrausaste pysyi korkeana ja rakenteilla oli vuoden lopussa 1 189 asuntoa. Vuonna 2015 konserni käytti uudistuotantoon, ostoihin ja asuntokannan korjaamiseen noin 235 miljoonaa euroa.

Yhteenveto vuodesta 2015
(vertailukausi 1.1.–31.12.2014)

 • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 234,9 (200,5) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 63,3 (56,2) % liikevaihdosta.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 4,0 (3,7) miljardia euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,6 (5,9) %.
 • Konsernin liikevaihto oli 370,9 (356,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan vuokraustoiminnan tuotosta.
 • Tulos ennen veroja oli 224,7(146,5) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta 70,3 (26,2) miljoonaa euroa. Hyvä tulos perustuu käyvän arvon muutokseen, alhaisiin rahoituskuluihin, hyvään taloudelliseen vuokrausasteeseen ja ylläpitokulujen hallintaan.
 • Nettovuokratuotto oli 227,4 (210,0) miljoonaa euroa, joka on 61,3 (58,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli 97,6 (98,1) prosenttia.
 • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 1 189 (1 127) vuokra-asuntoa.
 • Konsernin omistuksessa oli 41 153 (40 793) vuokra-asuntoa 31.12.2015.

Yhteenveto loka-joulukuusta 2015
(vertailukausi 1.10.–31.12.2014)

 • Liikevaihto oli 94,7 (90,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan vuokraustoiminnan tuotosta.
 • Tulos ennen veroja oli 57,4 (50,0) miljoonaa euroa. Tulos kasvoi 7,4 miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto oli 56,9 (46,9) miljoonaa euroa, joka on 60,1 (52,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 81,1 (68,1) miljoonaa euroa.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki