11. Aineettomat hyödykkeet

M €

Oikeudet

Muut pitkä-

vaikutteiset

menot

Yhteensä

Hankintameno 1.1.2015

2,5

2,8

5,3

Lisäykset

0,0

0,0

0,0

Hankintameno 31.12.2015

2,5

2,8

5,3

   

 

Kertyneet poistot 1.1.2015

-2,0

-1,9

-3,9

Tilikauden poistot

-0,2

-0,3

-0,4

Kertyneet poistot 31.12.2015

-2,2

-2,2

-4,4

    

Kirjanpitoarvo 31.12.2015

0,3

0,6

1,0

    

M €

Oikeudet

Muut pitkä-

vaikutteiset

menot

Yhteensä

Hankintameno 1.1.2014

3,2

6,2

9,4

Lisäykset

0,1

0,0

0,1

Vähennykset

-0,8

-3,7

-4,6

Siirrot erien välillä

0,1

0,3

0,4

Hankintameno 31.12.2014

2,5

2,8

5,3

   

 

Kertyneet poistot 1.1.2014

-2,7

-5,4

-8,1

Tilikauden poistot

-0,2

-0,3

-0,4

Vähennykset

0,8

3,7

4,6

Kertyneet poistot 31.12.2014

-2,0

-1,9

-3,9

    

Kirjanpitoarvo 31.12.2014

0,5

0,9

1,4

    

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki