4. Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot ja -tappiot ja Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot ja -tappiot

  

M €

1-12/2015

1-12/2014

Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot

3,2

2,9

Sijoituskiinteistöjen luovutustappiot

-0,4

-7,5

Yhteensä

2,7

-4,6

   

Merkittävimmät myynnit vuonna 2015 tehtiin osoitteesta Kaakonpyrstö 5, Jyväskylä, 87 asuntoa, Lehtikuusentie 5, Rauma, 55 asuntoa ja Salmentöyryntie 12, Kouvola, 35 asuntoa.

Liiketoiminnan muut tuotot

  

M €

1-12/2015

1-12/2014

Käyttöomaisuuden myyntituotot

0,3

0,0

Perintätoiminnan tuotot

1,3

1,3

Muut tuotot

0,4

1,6

Yhteensä

2,1

2,9

   

Liiketoiminnan muut kulut

  

M €

1-12/2015

1-12/2014

Rakennuttamisen kulut yhteensä

0,4

0,9

Yhteensä

0,4

0,9

   

Tilintarkastajan palkkiot

  

M €

1-12/2015

1-12/2014

KHT-yhteisö KPMG Oy Ab

  

Tilintarkastuspalkkiot

0,2

0,1

Veroneuvonta

0,1

0,0

Neuvontapalvelut

0,0

0,1

Yhteensä

0,3

0,3

   

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki