16. Rahoitusarvopaperit

M €

31.12.2015

31.12.2014

Osakkeet ja osuudet

  

Jälleenhankinta-arvo (koroton)

0,0

3,6

Kirjanpitoarvo

0,0

2,9

Erotus

0,0

0,7

   

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki