Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

M €

Liite

1-12/2015

1-12/2014

Liiketoiminnan rahavirta

   

Tilikauden tulos

 

179,4

110,8

Oikaisut                                                    

27

9,0

61,7

Käyttöpääoman muutokset

 

0,0

2,1

Maksetut korot

 

-42,4

-45,2

Saadut korot

 

0,6

1,0

Muut rahoituserät

 

-0,5

-0,2

Maksetut verot

 

-24,8

-18,4

Liiketoiminnan nettorahavirta

 

121,3

111,7

    

Investointien rahavirta

   

Investoinnit sijoituskiinteistöihin

 

-230,9

-200,3

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

 

-0,5

-0,3

Sijoituskiinteistöjen myynnit

 

15,4

26,4

Osakkuusyritysosuuksien myynnit

 

0,0

0,6

Rahoitusvarojen hankinnat

 

-39,0

-13,2

Rahoitusvarojen luovutustulot

 

53,7

11,7

Myönnetyt pitkäaikaiset lainat

 

-0,2

 

Pitkäaikaisten lainasaamisten takaisinmaksut

 

0,5

0,1

Saadut korot ja osingot investoinneista

 

1,3

1,1

Investointien nettorahavirta

 

-199,8

-173,8

    

Rahoituksen rahavirta

   

Pitkäaikaisten lainojen nostot

 

195,9

124,2

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

 

-134,2

-60,9

Lyhytaikaisten lainojen nostot

 

252,3

197,4

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

 

-209,1

-198,1

Maksetut osingot

 

-22,2

-16,3

Rahoituksen nettorahavirta

 

82,7

46,3

    

Rahavarojen muutos

 

4,2

-15,8

    

Rahavarat kauden alussa

 

114,4

130,2

Rahavarat kauden lopussa *)

 

118,6

114,4

    

*) 31.12.2015 sisältää Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät rahavarat

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki