22. Vakuudet ja vastuusitoumukset

M €

31.12.2015

31.12.2014

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin

kuin 5 vuoden kuluttua

  
 

Markkinalainat

1,4

102,3

    

Velat, joiden vakuudeksi annettu

kiinnityksiä ja osakkeita kiinteistöhin

  
 

Lainat rahoituslaitoksilta

2,4

2,6

 

Annetut kiinnitykset

4,9

4,9

Annetut takaukset

  
 

Omavelkainen takaus

210,4

236,1

Ulkopuolisilta saatujen takausten

vastavakuus

8,6

8,6

    
 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki