Asukasyhteistyö

VVO-konsernissa yhteistyö asukkaitten kanssa on vuosikymmenien perinne, tapa toimia ja kilpailuetu. Asukasyhteistyötä on kehitetty koko 46-vuotisen toiminnan ajan.

Asukasyhteistyön kautta VVO-konsernin asukkaat voivat vaikuttaa asumiseensa ja asukkaita koskeviin toimintatapoihin. Nimetyissä asukastoiminnan tehtävissä, eli talotoimikunnan puheenjohtajina, varapuheenjohtajina, ekspertteinä ja talon turvallisuuspäälliköinä toimi noin 2 300 asukasta. Heidän lisäkseen asukastoiminnassa oli mukana noin 5 000 aktiivista asukasta muun muassa talotoimikuntien jäseninä.

Asukkaita edustava ylin toimielin on asukashallitus, jossa on jäsen ja varajäsen jokaiselta kotikeskusalueelta. Asukashallitus valitaan nelivuotiskaudeksi kerrallaan, ja sen puheenjohtajana toimi vuonna 2015 Jarmo Natunen Helsingistä.

Asukashallituksen kautta VVO-konserni saa välitöntä palautetta asiakkailta. Asukashallitus ottaa myös kantaa ajankohtaisiin asumisen kysymyksiin ja toimii aktiivisena asukasraatina, jonka mielipiteisiin VVO-konserni tukeutuu päättäessään asumiseen vaikuttavista linjauksista. Asukashallitus antaa myös vuosittain lausunnon vuokranmääräytymisperusteista.

Vuonna 2015 asukkaille järjestettiin 14 talouden teemailtaa, joihin osallistui yhteensä 515 talotoimikuntien puheenjohtajaa. Tilaisuuksissa käytiin läpi vuoden merkittävimpiä tapahtumia sekä vuoden 2016 budjetoinnin ja vuokranmäärityksen perusteita.

Asukashallituksessa käydään asukkaiden kanssa säännöllisesti avointa keskustelua ylläpitoon liittyvistä ohjeistuksista ja toimintamalleista. Vuonna 2015 vuoropuhelua syntyi muun muassa kiinteistönhoidosta.

VVO-konserni palkitsee vuosittain esimerkillistä yhteishenkeä ylläpitävän ja asuinympäristöstä hyvin huolehtivan talon asukkaat. Vuoden 2015 taloksi valittiin Koulukatu 1 Lappeenrannasta. Koulukadulla aktiivinen asukastoiminta huomioi kaikki asukkaat ja tarjoaa viihtyvyyttä, hyvää oloa ja yhdessä tekemisen tunnetta. Palkinto julkistettiin valtakunnallisessa Asumisen Päivässä. Tapahtuma kokoaa joka toinen vuosi talotoimikuntien puheenjohtajia yhteen käymään vuoropuhelua yhteisistä asioista.

Vuonna 2014 alkanut asumisneuvonta on osoittanut tarpeellisuutensa. Tilikauden aikana VVO-konsernin asumisen neuvontapalvelu laajeni koko maahan. Parhaimmillaan neuvonta ehkäisee asukkaiden vaihtuvuutta ja tarjoaa ratkaisuja vuokranmaksuun liittyviin ongelmiin. Neuvontapalvelu tukee liiketoimintaa ja sen tulokset näkyvät myös vuokrasaatavien määrän kehityksessä.

Eri puolilla maata järjestettiin kaikille asukkaille avoimia asukastapahtumia, joista isoimmat pidettiin vuonna 2015 Korkeasaaressa ja Särkänniemessä. VVO-konserni järjesti asukkaille myös Lastensairaala 2017 -hankkeen kunnialahjoittajana arvonnan, jonka voittajat saivat liput Olympiastadionilla pidettyyn Live Aid Uusi Lastensairaala 2017 -konserttiin. Lisäksi asukkaille oli tarjolla Kohti joulua -konserttikiertue 11 paikkakunnalla ympäri Suomea. Yhteensä tapahtumissa kävi vuoden aikana noin 20 000 osallistujaa.

Kaikki asukkaat saavat kotiinsa Kodikas-asiakaslehden, joka ylsi ProComin vuosittaisessa Lehtikatsauspäivässä toiselle sijalle asiakas- ja sidosryhmälehdet -kategoriassa.


Vuokra-asuntohakemukset huoneistotyypeittäin

Sarake 1
Yksiö 1 693 kpl1 693
Yksiö ja kaksio 4 571 kpl4 571
Kaksio 3 046 kpl3 046
Kaksio ja kolmio 1 853 kpl1 853
Kolmio 1 598 kpl1 598
Kolmio tai neliö 964 kpl964
Neliö tai suurempi 731 kpl731

Asukasrakenne

%
Nuoret 16–24 v.10 %
Sinkut 25–44 v.17 %
Sinkut 45–54 v.9 %
Lapsettomat parit12 %
Lapsiperheet9 %
Yksinhuoltajat10 %
Varttuneet 55–64 v.16 %
Yli 65 v.17 %
 
 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki