Investoinnit ja kiinteistökehitys

Konsernin bruttoinvestoinnit tilikauden aikana olivat 235,0 (200,5) miljoonaa euroa. Korjauskulut ja ajanmukaistamisinvestoinnit olivat tilikaudella yhteensä 92,3 (78,6) miljoonaa euroa, joista ajanmukaistamisinvestointien osuus oli 45,8 (29,1) miljoonaa euroa. VVO Vapaa -liiketoiminnan osuus bruttoinvestoinneista oli 228,1 (186,4) ja VVO Arava -liiketoiminnan osuus 6,9 (14,3) miljoonaa euroa.

Kiinteistöjen hoitokustannusten muutos edellisvuoteen ilman korjauskuluja on pysynyt edellisvuoden tasolla ja oli -0,1 (-2,9) prosenttia. Hoitokustannusten laskuun vaikuttivat aiempaa laajempi kilpailutuskäytäntö sekä toiminnan yleinen tehostaminen ja poikkeuksellisen lämmin loppuvuosi.

Sitovia hankintasitoumuksia oli tilikauden päättyessä yhteensä 253,9 (265,9) miljoonan euron arvosta. Hankintasitoumuksilla toteutetaan noin 1 768 uutta asuntoa, joista rakenteilla tilikauden päättyessä oli 1 189.

Kiinteistöjen lämmitysenergian kulutus oli katsauskauden aikana 346 (384) GWh.

VVO-konserni teki noin 230 miljoonan euron investointipäätökset uudisrakentamisesta, valmiin kiinteistökannan ostoista ja korjaustoiminnasta vuonna 2015. Uudistuotannon aloitusten määrä pysyi lähes samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna ja kohdistui pääosin pääkaupunkiseudulle. Vuonna 2015 aloitettiin yhteensä 798 (856) Lumo-asunnon rakentaminen. Rakenteilla oli tilikauden lopussa yhteensä 16 (16) kohteessa 1 189 (1 127) Lumo-asuntoa. Rakenteilla olevista asunnoista sijaitsee 908 (733) Helsingin seudulla ja 281 (394) muun Suomen kasvukeskuksissa.

VVO-konsernissa valmistui vuoden 2015 aikana 736 (750) Lumo-vuokra-asuntoa. Helsingin seudulle valmistui 502 ja muualle Suomeen 234 asuntoa.

VVO-konserni osti tilikaudella 64 (172) asuntoa.

Lisäksi konserni sopi Rakennusosakeyhtiö Hartelan kanssa noin 41 miljoonan euron arvoisesta vuokra-asuntotuotannosta Helsinkiin, Espooseen, Tuusulaan ja Lahteen. Tällä sopimuksella rakenteille tulee 205 asuntoa. Kyseessä on jatkosopimus syksyllä 2014 julkistetulle yli 100 miljoonan euron sopimukselle. Lisäksi Espoon kaupunki myi VVO-konsernille avoimella tarjouskilpailulla kerrostalotontin määräosan Tapiolasta Jousenpuiston asemakaava-alueelta. Tontin hankintahinta oli yhdeksän miljoonaa euroa.

Tilikauden aikana vuokra-asuntokannasta myytiin 458 (291) asuntoa mm. Jyväskylästä, Rovaniemeltä, Salosta, Mäntsälästä, Kouvolasta, Hyvinkäältä, Mikkelistä, Keravalta, Imatralta, Raumalta, Oulusta ja Lempäälästä. Myynneistä kirjautui sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoa ja -tappiota yhteensä 2,7 (-4,6) miljoonaa euroa.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki