32. Raportointikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat

30.11.2015 allekirjoitetun esisopimuksen mukaisesti VVO-konserni myy Y-Säätiön konserniin kuuluvalle Kiinteistö Oy Y-Asunnoille 8 631 vuokranmääritykseltään omakustannusperusteista asuntoa eri puolilta Suomea. Kaupan toteutuksen yksityiskohdat ovat vielä kesken. Liitetietojen kohdassa 3 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät on eritelty myynnin vaikutukset konsernissa.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki