Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS

M €

Osakepääoma

Ylikurssirahasto

Käyvän arvon rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Kertyneet voittovarat

Emoyhtiön omistajien osuus yhteensä

Määräys- vallattomien omistajien osuus

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2015

58,0

35,8

-35,0

17,9

1 502,3

1 579,0

0,5

1 579,5

Laaja tulos

        
 

Rahavirran suojaus

  

3,7

  

3,7

 

3,7

 

Myytävissä olevat rahavarat

  

-1,3

  

-1,3

 

-1,3

 

Tilikauden tulos

    

179,3

179,3

0,1

179,4

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0,0

0,0

2,4

0,0

179,3

181,7

0,1

181,8

Liiketoimet omistajien kanssa

        
 

Osingonjako

    

-22,2

-22,2

 

-22,2

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

0,0

0,0

0,0

0,0

-22,2

-22,2

0,0

-22,2

Oman pääoman muutokset yhteensä

  

2,4

 

157,1

159,5

0,1

159,6

Oma pääoma 31.12.2015

58,0

35,8

-32,6

17,9

1 659,4

1 738,5

0,6

1 739,1

          

M €

Osakepääoma

Ylikurssirahasto

Käyvän arvon rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Kertyneet voittovarat

Emoyhtiön omistajien osuus yhteensä

Määräys- vallattomien omistajien osuus

Oma pääoma yhteensä

Oikaistu oma pääoma 1.1.2014

58,0

35,8

-19,9

17,9

1 407,9

1 499,7

0,4

1 500,1

Laaja tulos

        
 

Rahavirran suojaus

  

-15,6

  

-15,6

 

-15,6

 

Myytävissä olevat rahavarat

  

0,5

  

0,5

 

0,5

 

Tilikauden tulos

    

110,7

110,7

0,1

110,8

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0,0

0,0

-15,1

0,0

110,7

95,6

0,1

95,7

Liiketoimet omistajien kanssa

        
 

Osingonjako

    

-16,3

-16,3

 

-16,3

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

0,0

0,0

0,0

0,0

-16,3

-16,3

0,0

-16,3

Oman pääoman muutokset yhteensä

  

-15,1

 

94,4

79,3

0,1

79,4

Oma pääoma 31.12.2014

58,0

35,8

-35,0

17,9

1 502,3

1 579,0

0,5

1 579,5

          

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki