2. Liiketoiminnan muut tuotot

M €

1-12/2015

1-12/2014

Käyttöomaisuuden myyntivoitot

0,3

0,0

Perintätoimen tuotot

0,0

0,0

Liiketoiminnan muut tuotot

0,0

0,1

Yhteensä

0,3

0,1

   

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki