13. Sijoitukset

M €

Tytäryhtiö-

osakkeet

Osakkuus-

yritys-

osakkeet

Muut

osakkeet ja

osuudet

Yhteensä

Hankintameno 1.1.2015

82,6

0,2

0,9

83,6

Lisäykset

    

Vähennykset

  

0,0

0,0

Kirjanpitoarvo 31.12.2015

82,6

0,2

0,9

83,6

Arvonkorotukset 1.1.

2,1

  

2,1

Vähennykset

-2,1

  

-2,1

Arvonkorotukset 31.12.

0,0

  

0,0

Kirjanpitoarvo 31.12.2015

82,6

0,2

0,9

83,6

     

M €

Tytäryhtiö-

osakkeet

Osakkuus-

yritys-

osakkeet

Muut

osakkeet ja

osuudet

Yhteensä

Hankintameno 1.1.2014

75,9

0,8

0,9

77,5

Lisäykset

6,7

  

6,7

Vähennykset

0,0

-0,6

 

-0,6

Kirjanpitoarvo 31.12.2014

82,6

1,4

0,9

84,8

Arvonkorotukset 1.1./31.12.2014

2,1

  

2,1

Kirjanpitoarvo 31.12.2014

84,7

0,2

0,9

85,8

     

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki