23. Varaukset ja muut pitkäaikaiset velat

Varaukset

  

M €

31.12.2015

31.12.2014

Varaukset

0,9

1,5

   

Varauksiin sisältyy VVO Kodit Oy:n (VVO Rakennuttaja Oy:n) perustajarakennuttamisen takuu-/10-vuotisvarauksia kokemusperäiseen arvioon perustuen yhteensä 0,9 (1,2) miljoonaa euroa sekä vuonna 2014 VVO Asunnot Oy:n rakennuksen purkamiseen liittyvä varaus 0,3 miljoonaa euroa.

Muut pitkäaikaiset velat

  

M €

31.12.2015

31.12.2014

Siirtovelat

1,4

0,7

Vakuusmaksut

5,8

6,7

Yhteensä

7,1

7,4

   

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki