5. Liiketoiminnan muut kulut

M €

1-12/2015

1-12/2014

Kiinteistövero

0,2

0,1

Muut kiinteistöjen hallinnon kulut

0,0

0,0

Vuokrat ja vastikkeet

0,4

0,4

Keskushallinto

8,2

7,9

Yhteensä

8,8

8,5

   

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki