Liiketoiminta

VVO-Yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin.

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo katsauskauden lopussa oli 3,5 (3,7) miljardia euroa. Sijoituskiinteistöistä on siirretty myytävissä oleviin pitkäaikaisiin varoihin 0,5 miljardia euroa. VVO-konserni omisti vuoden lopussa 41 153 (40 793) vuokra-asuntoa sisältäen myytäväksi luokitellut sijoituskiinteistöt.

Asuntovuokrausliiketoiminnan erityispiirteenä on liiketoiminnan vakaus ja ennustettavuus, mikä tukee toiminnan kehittämisedellytyksiä. Yrityksen liiketoiminnan luonne, vahva taloudellinen asema ja tuloksentekokyky mahdollistavat investoinnit erilaisissa suhdannetilanteissa.

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki