9. Tuloverot

Tuloslaskelman verokulu jakautuu seuraavasti:

M €

 

2015

2014

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero

 

22,1

23,5

Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutos

 

23,2

12,2

Yhteensä

 

45,3

35,7

    

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot:

    

2015                                                               M €

Ennen veroja

Verovaikutus

Verojen jälkeen

Rahavirran suojaukset

4,6

-0,9

3,7

Myytävissä olevat rahoitusvarat

-1,6

0,3

-1,3

Yhteensä

3,0

-0,6

2,4

    
    

2014                                                                M €

Ennen veroja

Verovaikutus

Verojen jälkeen

Rahavirran suojaukset

-19,5

3,9

-15,6

Myytävissä olevat rahoitusvarat

0,6

-0,1

0,5

Yhteensä

-18,9

3,8

-15,1

    

Tuloslaskelman verokulun ja emoyhtiön verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma

(verokanta 20%):

   
    

M €

 

2015

2014

Tulos ennen veroja

 

224,7

146,5

Verot laskettuna voimassa olevalla verokannalla

 

44,9

29,3

Verovapaat tuotot / vähennyskelvottomat kulut

 

0,7

0,9

Aiemmin kirjaamattomat vahvistetut tappiot

 

-1,3

0,0

Aiemmin vahvistetuista tappioista kirjattujen laskennallisten

   

verosaamisten alaskirjaus

 

-0,3

0,1

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta

 

-0,1

-0,2

Hankitut sijoituskiinteistöt

 

1,2

5,4

Muut erät

 

0,2

0,2

Oikaisut yhteensä

 

0,3

6,4

    

Verot tuloslaskelmassa

 

45,3

35,7

    

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki