Toimitusjohtajan katsaus

Rakenteilla

1 189

asuntoa

Rakenteilla

asuntoa

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo

4,0

mrd €

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo

mrd €

Nettovuokratuotto

134,6

m €

Nettovuokratuotto

m €

Taloudellinen vuokrausaste

97,6

%

Taloudellinen vuokrausaste

%

© VVO-yhtymä Oyj 2015 | Aineistopankki